BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Lidmaatschap

Lijkt het je leuk om lid te worden van DKC? Kom dan gerust eens langs bij sporthal Hogeveld. In de agenda kun je zien wanneer er gespeeld wordt. Voor nieuwe senioren raden we de donderdagavond aan. Voor jeugdleden is de zaterdagochtend wellicht het beste moment om eens langs te wippen. Als je voor de eerste keer komt, kun je gratis meedoen. Het enige wat je nodig hebt is sportkleding, een paar zaalsportschoenen (geen zwarte zolen!) en een racket. Heb je nog geen racket? Dan kun je er een van ons lenen.

Als de kennismaking je is bevallen, kun je je aanmelden voor het lidmaatschap. Dit kan op onze website via Lidmaatschap/Aanmelden. Vanaf dat moment verwachten we dat je zelf snel voor een racket zorgt.

Mocht je nog niet zeker weten of je lid wilt worden, kun je ook een proefabonnement nemen. Voor prijzen: zie verderop op deze pagina.

Het clubjaar loopt van 1 mei t/m 30 april en tussentijds opzeggen is niet mogelijk *1. Opzeggen dient men vóór 1 april schriftelijk of per e-mail te doen. Dit kan via het Lidmaatschap/Opzeggen formulier op onze website. Voor bovenstaande data is gekozen i.v.m de verplichtingen die DKC aangaat voor de najaarscompetitie en zaalhuur. Leden die opzeggen in een seizoen mogen gewoon tot de zomervakantie blijven spelen. Uiteraard mag je ook nog mee doen met de seizoensafsluitingsactiviteiten zoals ons Howard van Muijen toernooi.

Als je lid wordt van DKC wordt je ook aangemeld bij Badminton Nederland. De heffing voor het BN-lidmaatschap is ingesloten in de contributie.

Proeflidmaatschap
Voor nieuwe leden is er een mogelijkheid tot een proeflidmaatschap. Dit proeflidmaatschap kost €25,00 en hiervoor kun je vier weken kennismaken met de badmintonsport én DKC. Daarna wordt, zonder tegenbericht, het lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap, waarvan de contributie verrekend wordt met de kosten van het proeflidmaatschap. Mocht je onverhoopt toch geen lid willen worden, laat dit dan voor het eind van de proefperiode - schriftelijk/per e-mail - weten. Je wordt dan uiteraard geen lid.

Introducees
Incidenteel kunnen door leden introducees worden meegenomen, waarvoor een bedrag van € 6,50 per avond is verschuldigd.

Strippenkaart
Een 10-strippenkaart, waarmee tien keer vrij kan worden gespeeld op dinsdag of donderdag, kost EUR 90 en is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Zie ons aanmeldformulier op: Lidmaaschap/Aanmelden.

Trainingsbijdrage
Wanneer wordt deelgenomen aan de trainingen, die door de vereniging worden georganiseerd in de periode september t/m mei, is hiervoor een trainingsheffing verschuldigd. Deze heffing is niet kostendekkend en wordt aangevuld uit de overige inkomsten van de vereniging. Let op, deze extra trainingen lopen eigenlijk het hele seizoen door. Uitsluitend heel bijzondere feestdagen vallen uit maar tijdens de schoolvakanties gaan ze gewoon door. Het aantal trainingen ligt daardoor beduidend hoger dan bij veel andere verenigingen gebruikelijk. Dit vertaald zich natuurlijk ook in de trainingsbijdrage.

Competitie-bijdrage
Voor deelname aan de competitie is competitie-heffing verschuldigd. Ook deze is niet kostendekkend. Bij de jeugd is de competitiebijdrage in de contributie opgenomen.

Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas kunnen wij een korting aanbieden van 50% van de contributie. Voor jeugd kan dit zelfs 100% van de contributie zijn en kan mogelijk zelfs een bijdrage in de sportuitrusting worden verkregen via Stichting Leergeld. Zie voor de voorwaarden www.ooievaarspas.nl en www.leergelddenhaag.nl. Voor alle overige (niet contributie) bijdragen geldt wel het volledige tarief. De ooievaarspas dient aan het begin van het seizoen gescand te worden in sporthal Hogeveld.

Iniminiton *1
Onze jongste spelertjes zijn tussen de 2 en de 5 jaar. Deze categorie is bijzonder. We begrijpen dan ook dat het voor papa en mama niet in te schatten is hoe het gaat bevallen. Daarom hanteren we voor deze groep een speciale kwartaal regeling.

Beleid betreffende het innen van contributie
Voorkeur gaat uit naar inning door automatische incasso, streven is minimaal 50% inning op deze wijze.
De rekeningen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij geen ontvangst zullen we na een maand aanmanen en na twee maanden een incassobureau inschakelen, waarbij de kosten voor het incasseren door het niet tijdig betalende lid opgebracht moeten worden.
Een lid van de vereniging die om wat voor reden zijn financiële verplichting ondanks bovenstaande niet nakomt zal als lid geroyeerd worden en heeft dien tegevolge met onmiddelijke ingang geen speelrechten meer.

Overige voorwaarden en aansprakelijkheid
Voor alle contributies, bedragen en heffingen geldt: inschrijving verplicht tot betaling, waarbij de contributie tot het eind van het seizoen is verschuldigd. Restitutie van verschuldigde contributie is in principe niet mogelijk; slechts ernstige medische situaties kunnen voor het bestuur reden zijn om hierin incidenteel anders te besluiten. Een normale blessure, hoe vervelend ook,. wordt in dat opzicht gezien als een eigen risico, waarvoor de club niet op kan draaien.

Hoewel DKC er alles aan doet om fouten met inhuur, wedstrijden, training en overige zaken waarbij DKC betrokken is te voorkomen, kan er natuurlijk altijd wel iets misgaan. DKC kan hiervoor en voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

DKC is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, gemaakt door de gemeente Den Haag, Badminton Nederland of overige derden waardoor leden van DKC op enigerlei wijze gedupeerd worden of kunnen worden.

Contributiecalculator
Onder Lidmaatschap/Contributiecalculator kunt u eenvoudig uitrekenen wat de contributie voor uw situatie zal bedragen. Als je gedurende het seizoen lid wordt gebruikt onze penningmeester onderstaande kortingstabel om de contributie te bepalen.

 

M.I.V.:  
December 88%
Januari 77%
Februari 65%
Maart 53%
April 42%
Mei 30%
Juni 0%